RatingMetre Firma/Kurumlar Şirket Kredi Derecelendirme Metodolojisi, fon kullanan şirketlerin finansal yükümlülüklerine ilişkin, anapara faiz vb. ara dönem ödemelerini tam ve zamanında yapma yeteneklerine ilişkin ihraççıların kredi değerlilikleri hakkında geleceğe yönelik öngörüde bulunmayı sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

RatingMetre derecelendirme notu tablosunda D (temerrüt) notu hariç diğer notlar kredi riski ve kalitesine ilişkin gelecekle ilgili görüşünü yansıtır.

Yatırım seviyesi ve spekülatif seviye derecelendirme notları göreceli temerrüt riskine ilişkin RatingMetre 'nin görüşünü sembollerle ifade eder.

RatingMetre 'nin şirket derecelendirme metodolojisi kredi değerliliğini etkilemesi söz konusu olan sayısal ve sayısal olmayan faktörlerin dikkate alındığı bir model özelliğini taşır.

Sayısal faktörler çoğunlukla bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardan edinilen verilerle analiz edilir.

Sayısal olmayan faktörler ise şirketin faaliyette bulunduğu sektörün özelliklerinden, kullandığı teknolojiye ve kurumsal yapı ile yönetim uygulamalarına kadar geniş bir alanı kapsar.

Metodolojide, bir taraftan şirketlerin kredi değerliliğini her bir sektör için gerçek durumlarını yansıtmamızı sağlayabilecek kadar esnek olmasını hedeflerken diğer taraftan hangi sektörde olursa olsun metodolojinin hedef aldığı tüm şirketlere tutarlı biçimde uygulanmasını amaçlıyoruz.

Yeterli ve gerekli bütün verilerin dikkatlice irdelendiği bir süreçle oluşturulan derecelendirme görüşümüzün ancak bu biçimde yatırımcılara önemli bir katma değer yaratacağının bilincindeyiz. Bu süreçte derecelendirilen şirket temsilcileri ile yaptığımız yüz yüze görüşmelerin metodolojimizin uygulanması sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtmek isteriz.

Başka bir ifadeyle talebe bağlı kredi derecelendirme işlerimizde bütün sayısal ve sayısal olmayan faktörlerin anlamlandırılmasında şirket yönetimleri ile yapacağımız görüşmeler hayati bir önem taşır.