Genel Bilgiler;

Derecelendirme, borçlunun ana para, faiz ve diğer eklenti yükümlülüklerini ödünç sözleşmesine uygun bir şekilde zamanında ve tam olarak ödeme istek ve kabiliyeti hakkında oluşturulan görüşü ifade etmektedir.

Derecelendirme, ödeme kapasitesini veya var olan riskin ölçümünü anlatan analitik ve subjektif toplamların matematiksel ifadesi ile görüşünü temsil etmektedir.

Derecelendirmeye konu olan taraf; bir devlet, bir işlem, bir kuruluş, grup veya ihraç edilen bir finansal varlık olabilir.

Derecelendirmede belirli kategoriler kullanılmakta ve bu kategoriler harf, sayı ya da bunların karışımlarından oluşan sembollerle ifade edilmektedir.

Kredi dereceleri şirketlerin ve hükümetlerin sermaye piyasalarından fon bulabilmelerinde rol oynar.

Kredi derecelerinin varlığı sayesinde hükümetler ve belediyeler kamu projeleri için , şirketler genişleme, yatırım , araştırma ve geliştirme faaliyetleri için piyasalardan finansman sağlama imkanı bulurlar.

 

Kredi derecelerinin kullanım alanları;

Yatırımcılar; Çoğunlukla yatırım kararı alırken ve portföylerini yönetirken kredi riskini ve farklı ihraç / bono ve borç enstrümanlarını karşılaştırmak için kullanmaktadır

Yatırım fonları, Emeklilik fonları, Bankalar ve Sigorta şirketleri gibi kurumsal firmalar ise yaptıkları analizleri desteklemesi için kullanırlar.

Aracı Kuruluşlar; Bu kurumlar kredi derecelerini farklı borç enstrümanlarının risklerini karşılaştırmak ve ihracına aracılık edilen borçların faiz oranlarının saptanmasında kullanırlar.

Borç İhraç Edenler; Borç ihraç eden firma/kurumlar sahip oldukları kredi değerliliğini daha geniş yatırımcı çevresine anlatmak için talep ederler. İşletmeler ve Finansal Kurumlar; kredi duyarlılığını ölçmeye ihtiyaç duyan finans kurumları, karşı tarafın kredi yükümlülüklerini tespit etmek için talep etmektedir, 

Kredi derecelendirme kuruluşlarının piyasaya sundukları bilgiler sayesinde işletmeler yapacakları potansiyel ortaklıklar diğer borç/alacak ilişkileri ve iş ilişkileri hakkında daha kolay karar verebilmektedir.

Bankalar; Sermaye yeterliliklerini hesaplarken Basel II kriterlerine göre kredi riskinin hesaplanmasında kredi derecelerine ihtiyaç duyarlar.