1. İşveren kurum ile çalışma kapsamı içerik ve süre olarak belirlenir,
 2. Çalışmanın ticari ve finansal ayrımında tanımlamaları yapılır,
 3. Ticari alanda,
  • Ürün adet, Hacim, Segmentasyon,
  • İşlemler Adet, Hacim, Gelişim, Değişim,
  • Müşteri-Tedarikçi Adet, Hacim, Gelişim, Değişim,
  • Ürün ve Müşteri Karlılık Tespit, Gelişim, Değişim,
  • Organizasyon tespit, Gelişim, Değişim,
  • Üretim süreç, Tespit, Ölçümler, Değişim, Gelişim,
  • Faaliyette yer alan ekipmanların tespit, Değişim, Gelişim,
  • Kullanımda olan modüller, Yazılımlar, IT, Tespit gelişim değişim,
  • Kamu, Özel üçüncü taraf ilişkilerde tespit, Gelişim, Değişim,
  • Finansal ilişkiler, Kurumlar, Kredi limiti, Kredi riski, Teminat detayı, Faiz oranları,
  • Tespit, Gelişim, değişim,
  • Finansal kurumlar nezdindeki taahhütlerin ve gerçekleşmelerin tespit ve gelişim.

  Aylık bazda faaliyet detayına bağlı olarak ele alınır ve ticari analiz raporu olarak derlenir.

 4. Finansal alanda,
  • Dönemsel finansal verilerin detay analizi,
  • Bilanço ve gelir tablosu verilerinin analiz formatına dönüştürülmesi,
  • Dönemsel sonuçların açıklamaları ile yorumlanması,
  • Yatay analiz olarak dönemler arası karşılaştırmalar ile değerlendirmelerin yapılması,
  • Dönemsel ve dönemler arası gelişimlerin ve öne çıkan noktaların belirlenmesi,
 5. Aylık olarak ticari analiz raporlama ve üçer aylık finansal raporlama, işveren kurum talepleri doğrultusunda oluşacak format ile hazırlanır ve paylaşılır,
 6. Ay içi ziyaretler ile yerinde gözlemler, edinilen diğer önemli gelişmeler ve değişimler “muhtelif “başlığında derlenir ve raporlanır,
 7. İşveren kurum ve firma güncel talepleri ilgili taraflar ile uygulamalara dönüşmesi adına paylaşılır,
 8. Periyodik olarak işveren kurum ile durum değerlendirmesi yapılır, firma ile toplam gelişim ve değişimler müzakere edilir.