Raporlama Formatlarımız Sayfa Sayısı İşletme Kamu SPK/BDDK Basın İş  Ortakları
RatingMetre Kredi Derecelendirme Not Raporu .2 Sayfa Evet Evet Evet Evet Evet
RartingMetre Yönetici Özet Rapor .1-2 Sayfa Evet Hayır Evet Hayır Hayır
RatingMetre Özet Rapor .3-10 Sayfa Evet Hayır Evet Hayır Hayır
RatingMetre Detay Rapor .10-50 Sayfa Evet Hayır Evet Hayır Hayır
RatingMetre Tam Detaylı Rapor .51-150 Sayfa Evet Hayır Evet Hayır Hayır
RatingMetre İşletme Özel Rapor Talepleri .51-150 Sayfa Evet Hayır Evet Hayır Hayır