Sıra No Aşama Başlığı Aşama açıklamaları      
1 Derecelendirme Talebi Derecelendirme hizmeti almak isteyen firmaların/kurumların veya grubun başvuruları işleme alınır.
2 Ücretlendirme Belirlenen kriter ve metodolojiye göre derecelendirme hizmetine ilişkin teklif iletilir.
3 Sözleşme Derecelendirme Hizmet Sözleşmesi karşılıklı imzalanır.
4 Analist Ataması Firmaların sektör ve ciro bilgileri incelenir, Analist ataması yapılır.
5 Bilgi Temini Analist, analize başlamadan önce karşı tarafa süreç hakkında bilgi verir ve gerekli bilgi ve belgeleri talep eder. Akabinde inceleme çalışması (Due Diligence) toplantısı gerçekleştirilir.
6 Analiz ve Raporlama Firmanın finansal ve finansal olmayan verileri ile sektör, ülke ve makroekonomik veriler de dikkate alınarak analiz edilir. Derecelendirme hesaplamaları öncesinde Finansal Analiz Raporlaması tamamlanır.
7 Komite Onayı Analistler tarafından hazırlanan rapor ve derecelendirme hesaplamaları, Derecelendirme Komite’sinin incelemesine ve onayına sunulur.
8 Bilgilendirme ve Yayınlama Komite tarafından onaylanan rapor firmaya iletilir, varsa rapora ilişkin görüşleri alınır.
9 İzleme  Firmanın güncel finansalları, faaliyetlerindeki değişimler, istihbari bilgiler ve gelişmelere göre derecelendirme sonuçları periyodik olarak gözden geçirilir.
10 İzleme Süreci Sonu Raporun   yayınlanmasını   takiben geçen 1 yıllık izleme süresinin sonunda aksi bir talep olmadığı sürece sözleşme otomatik olarak yenilenir ve derecelendirme süreci yeniden başlatılır.