1. Genel Bilgiler

Proje finansmanı bir yatırım projesinin; Projeye başlayan ortakların kredibilitesini, Üretilmesi planlanan ürünün/verilecek hizmetin alıcılarını/satıcılarını pazar/piyasa durumunu, Üretim veya Hizmet tesisini komple yeni yatırım olarak yapacak firmayı veya firmaları inceleyerek,

Projenin tamamlanabilmesi için orta veya uzun vadeli finansmanın sağlanmasıdır.

Proje finansmanı işletme finansmanı ihtiyaçları haricinde yatırım projesinden doğacak nakit akımlarına, ilave getireceği sermaye yüküne ve getirisine odaklanan bir finansman talebidir.

Proje finansmanı düzenleyici kuruluşlar veya yönetim, özel ve kamu sektörüne ait yatırımcılar, işletmeciler kredi veren kuruluşlar dahil tüm paydaşlar arasında yapılan sözleşmeleri içermektedir.

Proje finansmanında incelenmesi gereken risk kategorileri; Politik Riskler, Ticari Riskler / Proje Riskleri ve Finansal Riskler şeklindedir.

Proje finansmanının derecelendirilmesi işlemi yukarıda belirtilen risk kategorilerinin bileşenlerinin sistematik olarak değerlendirilmesi sonucu risk alan grupların hangi riskleri azaltabileceklerini ve yapılacak olan projenin risk derecelendirilmesini / getiri katma değer analizini amaçlamaktadır.

Proje finansmanı derecelendirme süreci RatingMetre tarafından kamuoyu ile paylaşılan derecelendirme ilke ve esasları doğrultusunda yapılmaktadır.

Proje finansmanının derecelendirilmesi aşamalarında sırası ile Projenin Kapsamı, Piyasa Araştırması, Hammadde İhtiyaçları, Lokasyon Seçimi, Makine Parkı, Kapasitesi, Teknoloji Seçimi , Organizasyonu ve Hukuksal süreçleri, Yatırım Tutarının Hesaplanması, İşletme için Projenin Finansal Analizi konuları incelenmekte ve her biri için ayrı bir başlık açılmaktadır.