Mevcut Durum Analizi

Tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların mevcut faaliyetlerindeki finansal sonuçların teknik kriterler ile incelenmesi, tespitlerin, gelişim alanlarının, fırsatların, hedefler paralelinde sektörel veriler ile Analiz edilmesi hizmetidir.

 

Proforma Analiz

Tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların mevcut durum analizlerinden hareketle hedefler ve öngörüler paralelinde stratejilerin ve aksiyonların oluşturulması, ileriye dönük finansal tabloların hazırlanması hizmetidir.